Tìm hiểu về POS cho tiệm Nails

Cách chia turn cho thợ công bằng và có hệ thống – Chương trình gift card và loyalty card – Cộng sổ tự động và từ xa – Lấy appointment qua mạng và theo giỏi….Nguồn