Tim Nguyen và kỷ thuật căn bản làm Nails

Cách dũa, file, shape, đặp bột căn bản. Xin chào các bạn, mình là Nisa Đặng. Tiếp tục series hướng dẫn nails cơ bản cho người mới. Nếu có gì…source