Tình yêu của mẹ Việt kiều Mỹ thay đổi số phận con trai bị xuống

Tình yêu của mẹ Việt kiều Mỹ thay đổi số phận con trai bị Down Nỗ lực 20 năm của chị Thuỷ đã đưa cậu con bị bệnh tim và down – phần bị…

source