Tối Cao Pháp Viện: Di dân tới biên giới Mỹ xuyên qua một nước khác sẽ không được nộp đơn xin cư trú

Điểm tin buổi sáng 12/9/2019:
-Tối Cao Pháp Viện: Di dân tới biên giới Mỹ xuyên qua một nước khác sẽ không được nộp đơn xin cư trú
-150 doanh…nguồn nguoiviettv

6 Nhận xét

  1. Tánh Tình TT Trump > Mưa , Nắng , Nóng , Lạnh , Bất Nhất ( Độc Đoán …) > Không Nghe lời người khác ( Cố Vấn là gì !!!??? ) 🤔 . Khó có thể làm chung …hợp tác !!!???

Comments are closed.