Tommy nhận xét về Việt Kiều Mỹ ra sao ?!

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – Tommy nhận xét về Việt Kiều Mỹ ra sao ?! Việt Kiều tại Mỹ có là rác…Nguồn

8 Nhận xét

  1. Đ… M… Thằng 3/ nào ra mặt xem coi chơi..! 😀😀😀
    Nếu nhổ nước miếng vào mặt mà không bị phạm tội, thì Tommy sẽ nhổ vào mặt bọn bán nước hại dân 3/ ngay và luôn..! 😂😂😂

Comments are closed.