Tommy


By Tommy Le
https://www.facebook.com/groups/NguoiVietHouston/permalink/1410938795647919/

Tommy

Khai thuế và bảo hiểm sức khỏe khi mua chung một policy trong năm 2016

Có nhiều người inbox hỏi Tommy về việc mua bảo hiểm chung với bố mẹ trong năm 2016, giờ khai thuế riêng, thì tính bảo hiểm như thế nào?

Vì đang là mùa thuế và office quá bận 🙂 nên Tommy trả lời chung ở đây

Nếu bố mẹ và con cái mua chung một policy bảo hiểm qua chương trình bảo hiểm y tế của goverment. Cuối năm quí vị nhận được form 1095-A (nhắc lại: form 1095-A đã được health market place report directly tới IRS, nếu KHÔNG khai, IRS sẽ hold hồ sơ lại và bắt bổ sung, cho dù mình mua bảo hiểm có 1 tháng). Sau đây là những cách làm:

1. Nếu bố mẹ khai thuế và CLAIM những người con này như DEPENDENT trong bộ hồ sơ của mình

Income để tính bảo hiểm là TOTAL income của bố mẹ và income của những người dependent trong policy

Ví dụ: Trong policy có 3 người: Cha mẹ và 1 đưa con. Khi khai thuế trong hồ sơ thuế của cha me vẫn claim đứa con thì income để tính obamacare sẽ là income của cả 3 người

2. Nếu bố mẹ khai thuế và KHÔNG CLAIM những người con như DEPENDENT trong bộ hồ sơ của mình. Tức là những đưa con khai thuế riêng, không phụ thuộc vô cha mẹ. Sau đây là cách tính

a. Bố mẹ chịu HẾT 100% bảo hiểm. Trong hồ sơ thuế của bố mẹ để 100% và trong hồ sơ thuế của đứa con để 0%

b. Bố mẹ và những đưa con chia theo tỉ lệ phần trăm. Ví dụ: trong policy gồm có 4 người: cha mẹ và hai đưa con. Thì chí ra mỗi người 25% (hoặc theo tỉ lệ mà mọi người điều đình với nhau)

Trong hồ sơ thuế của bố mẹ là 50%, còn trong hồ sơ thuế của mỗi đưa con là 25%

c. Con chịu hết 100% bảo hiểm. Trong hồ sơ thuế của bố mẹ để 0% và trong hồ sơ thuế của đưa con để 100%

Người khai thuế có quyền allocation phần trăm trên policy. Như quí vị đã biết, tax credit cho chương trình bào hiểm obamacare dựa vô annual income của household. Vì vậy người taxpayer có quyền chọn kiểu nào mà mình lấy được tax credit nhiều nhất từ obamacare hay trả lại tiền ít nhất lại cho bảo hiểm (vì mình lấy nhiều hơn)

Nhân tiện Tommy xin nhắc lại vì rất nhiều người inbox hỏi:

Là 1 professional office servicse trên 18 năm và license từ IRS (có power của luật sư để đại diện), như Tommy đã nói, chúng tôi KHÔNG estimate tiền refund, cũng như tiền trả nợ. Chúng tôi cũng KHÔNG help quí vị ngồi tính dùm coi income nào lấy tiền về nhiều nhất, rồi quí vị đi kiếm người viết income bởi vì nó là bất hợp pháp. Tất cả những câu hỏi nào Tommy cảm thấy trái luật khi quí vị inbox sẽ KHÔNG được trả lời và bị ignore , Chúng tôi sẽ help quí vị khi claim bảo hiểm kiểu nào lợi khi quí vị là our customer bởi vì phải tốn 1 lượng thời gian rất lớn để ra 1 con số estimate, nó bằng với thời gian hoàn tất 1 bộ hồ sơ thuế.

Last, Tommy vẫn khuyến khích quí vị tham khảo ý kiến với những office khác TRƯỚC khi tham khảo với Tommy 🙂

Chúc bà con NVH 1 ngày vui 🙂

Tommy

Source