Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Việt Nam vào tháng 11

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Việt Nam vào tháng 11 Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự 3 hội nghị thượng đỉnh tại châu Á vào tháng 11 tới…

source