Tổng thống Trump gửi tweet nói ông Biden ‘thắng’ nhưng ‘không nhận thua’

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 15/11/2020
Tổng thống Trump gửi tweet nói ông Biden ‘thắng’ nhưng ‘không nhận thua’
Bài thi quốc tịch Mỹ sẽ có nhiều câu…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.