Trả lời về Nails cho định cư Mỹ.

Việt Mỹ Atlanta nói về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – blog/dungnghetinh.com – Trả lời về Nails cho định cư Mỹ.Nguồn

1 nhận xét

  1. Anh có cặp tai to, dày và vểnh . To và dày thì phước dày , sống thọ . Vểnh thì rất khôn . Mấy lời " rờ mu rùa " ,anh nghiệm xem có đúng không nha !! Vẫn 1 like

Comments are closed.