Tri Kỷ Ngốc

[Mì Gõ Đặc Biệt] Tri Kỷ Ngốc (Phan Mạnh Quỳnh – Hương Tràm) (Fanmade) Có phải tình yêu không đảm ra là đẹp nhất? Em cũng chỉ là con gái…
=================nguồn