2 Cách Để Trở Thành Quốc Tịch Mỹ


Trở Thành Quốc Tịch Mỹ 🇺🇸
Become a United States Citizen

Có 2 cách để trở thành quốc tịch Mỹ – 1 là sinh ở nước Mỹ còn hai làm làm đơn, phỏng vấn rồi tuyên thệ (naturalization).
“There are two ways to become a United States (U.S.) citizen – by birth or through naturalization.”

Việc đầu tiên quý vị muốn trở thành công dân có quốc tịch Mỹ thì quý vị phải 18 tuổi có thẻ xanh (green card) sống trong nước Mỹ được 5 năm. Nếu theo diện hôn thê có thẻ xanh thì 3 năm.

Kế tiếp là quý vị điền đơn USCIS form N-400. Đóng tiền lệ phí là $640 cộng với $85 tiền thủ tục lăn tay (biometrics fee). Nếu ai đang phục vụ trong quân đội (military and active) thì được miễn (waived) tiền lệ phí $640 nhưng vẫn phải đóng tiền lăn tay $85. Để xin miễn tiền lệ phí hay giảm tiền lệ phí (dùng Form I-912). Mức lương (income) của quý vị phải dưới 150% Federal Poverty Line thì được miễn lệ phí 100%. Nếu lương (income) của quý vị nhiều hơn 150% và ít hơn 200% Federal Poverty line thì chỉ đóng $405.

Một khi hồ sơ đã chấp nhận (acccepted), họ sẽ cho biết ngày, giờ và chổ địa chỉ cho quý vị đi lăn tay và biometrics dùng để check lý lịch (background check) của quý vị từ FBI (Federal Bureau of Investigation).

Trước khi quý vị nhận lá thư hẹn đi phỏng vấn quý vị có thể học bài trước miễn phí trên mạng này www.test-guide.com/Citizenship/ có tới 9 practice tests để tập những câu hỏi và trả lời cho nhuyển trước khi đi thi. Còn đây là câu hỏi mẫu để tập bằng tiếng Việt https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/files/65-20q_Vietnamese.pdf

Kế tiếp quý vị sẽ nhận được lá thư gửi cho quý vị về cuộc hẹn (appointment) để đi phỏng vấn và trả lời 10 câu hỏi liên quan đến hiểu biết tiếng Anh và vài câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ luôn cả chút hiểu biết về chính phủ Hoa Kỳ (US History and government) và quý vị phải trả lời đúng 6 trong 10 câu mới được đậu.
Phần nói (Speaking) họ chỉ hỏi phỏng vấn bình thường coi mình có hiểu họ gì hay không.
Phần đọc (Reading) là đọc được một trong ba câu họ đưa ra.
Phần viết (Writing) viết được một trong ba câu đề ra.
Quý vị được cơ hội thi 2 lần nếu lần đầu chưa đậu phần nào thì sẽ có 60 tới 90 ngày hẹn trở lại để thi lại phần đó.

Có 2 trường hợp họ cho miễn thi bằng tiếng Anh nhưng vẫn trả lời 10 câu hỏi và cho phép quý vị dắt theo thông dịch viên để giúp thông dịch bằng tiếng Việt:
– Nếu quý vị 50 tuổi trở lên và đã cư ngụ ở Mỹ có thẻ xanh 20 năm.
– Nếu quý vị 55 tuổi trở lên và đã cư ngụ ở Mỹ có thẻ xanh 15 năm.

Nếu phỏng vấn đậu họ sẽ mời quý vị qua phòng kế bên để hỏi coi quý vị có tên tiếng Anh nào để đổi tên tiếng Việt khi họ cấp bằng Quốc Tịch không? Thí dụ mình tên Duy thì đổi qua tên tiếng Anh là Danny :).

Không lâu thì quý vị sẽ được mời ra dự lể tuyên thệ trở thành người công dân có quốc tịch Mỹ chính thức và sẽ được cấp bằng quốc tịch.

Nguồn thông tin để viết Trở Thành Quốc Tịch Mỹ là Danny tự dịch lại cho các ACE hiểu rõ thêm về đề tài này trên trang mạng internet www.uscis.gov

Chúc tất cả các ACE làm nộp đơn suôn sẻ, phỏng vấn thuận lợi và thi đậu để được hưởng quyền lợi đầy đủ của một người công dân có quốc tịch Mỹ trên đất nước Hoa Kỳ 🇺🇸

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source