Trộm cắp trái cây ở Little Saigon: Xây tường cao vẫn mất hết sạch

Trộm cắp trái cây ở Little Saigon: Xây tường cao vẫn mất hết sạch Tình trạng ăn cắp trái cây trồng ở khu vực Little Saigon xảy ra càng lúc…

+++++++++++++++++++++++++

source