Trục xuất người gốc Việt ở Mỹ dùng facebook quấy rối người yêu

Trục xuất người gốc Việt ở Mỹ dùng facebook quấy rối người yêu Một ông đã nhận tội quấy nhiễu người khác và từng có tiền án, và còn…

+++++++++++++++++++++++++

source