Trùm tội phạm gốc Việt bị phạt $1,5 triệu USD để được tại ngoại

Trùm tội phạm gốc Việt bị phạt $1,5 triệu USD để được tại ngoại Tên trùm tội phạm Dung Kien Lương bị tuyên án 5 năm rưỡi và buộc phải…

+++++++++++++++++++++++++

source