Trump ca ngợi Tập là ‘nhà lãnh đạo thương dân’, muốn gặp Tập để bàn về Hongkong

Điểm tin buổi sáng 15/8/2019:
-Trump ca ngợi Tập là ‘nhà lãnh đạo thương dân’, muốn gặp Tập để bàn về Hongkong
-Pakistan thề ‘sẽ đánh…nguồn nguoiviettv