Trump chính thức công bố Dự luật Thẻ xanh mới: Nhiều thay đổi!

Trump chính thức công bố Dự luật Thẻ xanh mới: Nhiều thay đổi! Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và 2 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa David Perdue…

+++++++++++++++++++++++++

source