Trump chọn Tân giám đốc FBI có phẩm chất Hoàn hảo miễn chê

Trump chọn Tân giám đốc FBI có phẩm chất Hoàn hảo miễn chê Ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ý định bổ nhiệm ông Christopher Wray,…

+++++++++++++++++++++++++

source