Trump có thể phạm luật vì áp lực ‘sửa đổi’ kết quả bầu cử ở Georgia

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 04/01/2021
Trump có thể phạm luật vì áp lực ‘sửa đổi’ kết quả bầu cử ở Georgia
Orange County: Tử vong vì COVID-19 vượt…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

Comments are closed.