Trump sa thải giám đốc cơ quan an ninh mạng

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 17/11/2020
Trump sa thải giám đốc cơ quan an ninh mạng
TT Trump sa thải giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Krebs vì…nguồn nguoiviettv