Trung Quốc mừng quốc khánh biểu diễn hỏa tiễn, Mỹ đưa mẫu hạm tới Biển Đông

Điểm tin buổi sáng 30/9/2019:
-Trung Quốc mừng quốc khánh biểu diễn hỏa tiễn, Mỹ đưa mẫu hạm tới Biển Đông
-Dân chúng 60 thành phố trên…nguồn nguoiviettv