Trung Quốc mưu đồ ép Việt Nam dừng khai thác mỏ dầu khí tại Bãi Tư Chính

Điểm tin buổi sáng 16/8/2019:
-TT Trump đề nghị Tập Cận Bình đối thoại với những người biểu tình Hong Kong
-Người biểu tình Hongkong tẩy chay…nguồn nguoiviettv