Trường dạy Nail và tóc đầu tiên của người việt ở hoa kỳ tại thành phố Des Moines tiểu bang IOWA
source