TT Trump bị chống đối khi đi thăm hai nơi có vụ thảm sát súng

Điểm tin trong ngày 08/07/19:
-TT Trump bị chống đối khi đi thăm hai nơi có vụ thảm sát súng
-Giới chức tôn giáo biểu tình trước văn phòng TNS…nguồn nguoiviettv