TT Trump: ‘Đạn đã lên nòng’ sẵn sàng đáp trả vụ xưởng dầu Saudi bị tấn công

Điểm Tin Buổi Sáng 16/9/2019:
-TT Trump: ‘Đạn đã lên nòng’ sẵn sàng đáp trả vụ xưởng dầu Saudi bị tấn công
-TT Netanyahu họp tại West Bank,…nguồn nguoiviettv