TT Trump: ‘Vẫn có thể gặp lãnh đạo Iran dù không có chủ đích’

Điểm tin trong ngày 23/9/2019:
-TT Trump: ‘Vẫn có thể gặp lãnh đạo Iran dù không có chủ đích’
-Quân đội chính phủ Afghanistan tấn công cứ địa…nguồn nguoiviettv

1 nhận xét

  1. Một người tuyên bố có thể gặp ? còn một người thì nói không thèm gặp ? một sự sỉ nhục công khai của tổng thống Iran bộ không đủ làm cho một người lúc cũng kiêu ngạo trước các nước đồng minh đủ phải xấu hổ hay sao ???

Comments are closed.