Từ Sài Gòn học Nail để đi Mỹ

Nếu hơn 10 năm trước, người sang Mỹ định cư “lơ ngơ” tìm đến các trường dạy nghề thẩm mỹ để…
=================source

1 nhận xét

Comments are closed.