U.S. Work Permit (EAD) Apply Như Thế Nào? 🤔 ***các em nào là dhs nên xin phép …


U.S. Work Permit (EAD) Apply Như Thế Nào? 🤔

***các em nào là dhs nên xin phép (permission) từ Designed School Official (DSO) trước khi xin apply working permit nghen.
Students may, under certain circumstances, be allowed to work in the United States. However, they must obtain permission from an authorized official at their school.***

U.S. work permit còn được gọi là (employment authorization document or EAD). Tạm dịch là thẻ được phép đi làm (working permit) giống như là bằng lái xe có hình chụp (picture ID) được U.S. Citizenship and Immigration Services USCIS) cấp được làm việc cho một năm và được renew lại.

Các ACE nào cần lấy thì phải điền đơn I-765, mẫu hình, lệ phí, kèm theo giấy tờ chứng minh mình được làm (eligible) và nộp hết cho trụ sở quốc tịch và di trú của Mỹ (U.S. Citizenship and Immigration Services USCIS).

Vậy thì những ai hội đủ điều kiện để điền đơn này?
– F-1 students experiencing economic hardship or seeking optional practical training (OPT) dành cho những học sinh, sinh viên diện F-1 đang gặp kinh tế khó khăn hoặc tiềm kiếm công việc để thực tập.
– K-1 diện hôn thuê (fiance visa holders, asylees, people with a pending application or adjustment of status of a green card)
Các ACE có thể coi thêm trong đơn (Form I-765) cho đầy đủ.

Nếu các ACE nào có thẻ xanh (green card) hoặc đã nộp đơn quốc tịch đang chờ phỏng vấn thì khỏi cần giấy phép đi làm (work permit).
Những ai qua diện H-1B, L-1, E-3 thì được phép làm trong nước Mỹ miễn lấy giấy phép (work permit).

Đơn xin cấp thẻ (work permit) gọi là Form I-765 có thể tải xuống từ trang mạng (free download) trên USCIS website. Xin lưu ý ở câu số 12 hỏi “manner of entry” có nghĩa là các ACE dùng visa loại gì để vào nước Mỹ. Câu số 16 là hỏi họ cấp giấy phép cho các ACE là lý do gì?

Lệ phí cho làm thẻ (working permit) là $380 hồi 2016 còn bây giờ chắc cũng giá đó. Họ nhận money order hay check only. Nếu điền đơn qua mạng có thể trả bằng thẻ tín dụng (credit card).

Khi điền đơn đầu đủ và kèm theo hình, giấy tờ hợp lệ thì các ACE gửi đơn tới U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) bằng thư bưu điện (by mail) hay qua mạng (e-file) nhưng phải gửi hình kèm theo giấy tờ yêu cầu băng mail. Nên Copy lưu lại giấy tờ trước khi gửi đi.

Nếu các ACE muốn biết là mình có hội ứng đủ điều kiện (eligibility for a work permit) hay không thì nên tư vấn với luật sư chuyên về di trú. Xin lưu ý là xin thẻ (work permit) là khác với (work visa) như H-1B nhé.

Đây là trang website cho các ACE vào để tải về đơn Form I-765

www.uscis.gov/i-765

Chúc các ACE nhiều may mắn điền đơn để được cấp thẻ work permit để làm việc ở nước Mỹ hợp pháp.

Danny N Nguyen

Nguồn lấy từ trang mạng www.alllaw.com/articles/nolo/us-immigration/how-apply-for-work-permit-ead.html Danny tự dịch cho các ACE hiểu rỏ thêm về đề tài này. Danny không phải là luật sư di trú xin miễn hỏi hoặc inbox…cảm ơn 😊

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)
Source