Ủng hộ truất phế TT Trump tăng chậm, nhưng ổn định

Điểm tin trong ngày 16/10/2019:
-Hạ Viện Mỹ chưa thông qua nghị quyết điều tra luận tội TT Trump
-Hạ Viện sẽ bỏ phiếu chỉ trích TT Trump rút…nguồn nguoiviettv

7 Nhận xét

  1. Ông Trump làm cho chính phủ Mỹ rối loạn , bất ổn , đen tối . Triệt người ngay , âm mưu hất cẳng những người khoing nịnh bợ không vây cánh với mình để che đậy những thủ đoạn của cái gọi là Great America . Ông thật sự mỵ dân Mỹ , lừa đảo lòng tin của những người bỏ phiếu cho ông . Ông làm nhục nước Mỹ khi đi kêu gọi chính phủ nước ngoài cùng với ông tiêu diệt người Mỹ ….Hết nói !!!!

  2. Đài Người Việt online này cũng có hơi hướng thổ tả như CNN, WC post. Có tin bất lợi chống Trump là đưa lên sốt dẻo, những tin ủng hộ Trump dìm đâu mất. Đúng là truyền thông thổ…tả. chán!

Comments are closed.