Ứng viên tổng thống Joe Biden: Biểu tình là ‘đúng’, nhưng ‘phá hoại thì không’

ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 31/05/2020
-Anh Quốc tuyên bố không quay lưng với Hong Kong
-Ứng viên tổng thống Joe Biden: Biểu tình là ‘đúng’, nhưng ‘phá…nguồn nguoiviettv

2 Nhận xét

Comments are closed.