Vào tiệm Spa gốc Việt ở Mỹ bị quấy rối khách hàng báo cảnh sát

Vào tiệm Spa gốc Việt ở Mỹ bị quấy rối khách hàng báo cảnh sát, chủ nhân của một tiệm mát-xa ở dưới phố Farmington, tiểu bang Michigan đã…

+++++++++++++++++++++++++

source