Vì sao Người Mỹ gốc Việt hăng hái gia nhập Lục Quân Mỹ !?

Vì sao Người Mỹ gốc Việt hăng hái gia nhập Lục Quân Mỹ !? Gia nhập Lục Quân hoa Kỳ có cơ hội học nghề hoặc được trả tiền đại học….

+++++++++++++++++++++++++

source