Vì sao nhiều người Việt qua Mỹ bị ‘ ghét cay ghét đắng’?

Vì sao nhiều người Việt qua Mỹ bị ‘ ghét cay ghét đắng’? Thật ra, người Việt mình mới qua Mỹ, dễ bị ghét, không phải bởi những người…source