Video thực hành hướng dẫn học cách vẽ trang trí nail, vẽ gel loang nail 3

Video thực hành hướng dẫn học cách vẽ trang trí nail, vẽ gel loang nail 3 Tham khảo khóa học vẽ móng chuyên nghiệp tại: …source

1 nhận xét

  1. Làm ơn có thể tua nhanh cái phần cho vào máy hơ hơ khô đc ko ah. Bắt ng xem chờ đến tận 30s sao 😅 sao ko tua nhanh và ghi chú: hơ 30s . :)))(

Comments are closed.