Việt kiều Mỹ bắt cướp NHƯNG sau đó lại bị cảnh sát còng tay

Việt kiều Mỹ bắt cướp NHƯNG sau đó lại bị cảnh sát còng tay Ty cảnh sát thành phố Columbia cho biết Tommy Trương Lê, 19 tuổi, là nghi can thứ…

+++++++++++++++++++++++++

source