Việt kiều Mỹ bất ngờ bị tịch thu nhà sau khi mất việc làm

Việt kiều Mỹ bất ngờ bị tịch thu nhà sau khi mất việc làm Theo báo The Orange County Register, bà Trang Che từng vất vả bán sách ở Việt Nam để…

+++++++++++++++++++++++++

source