Việt kiều Mỹ bị bắt vì xông vào nhà tình địch “nói chuyện phải trái”

Việt kiều Mỹ bị bắt vì xông vào nhà tình địch “nói chuyện phải trái” Sự việc hy hữu xảy ra tại thị xã Stoughton ở phía nam thành phố…

+++++++++++++++++++++++++

source