Việt kiều Mỹ bị ăn cắp ôtô và thẻ ngân hàng khi đi tập thể thao

Việt kiều Mỹ bị ăn cắp ôtô và thẻ ngân hàng khi đi tập thể thao Một phụ nữ Việt tên Wendy Dương đã tập thể dục tại phòng tập Planet…

+++++++++++++++++++++++++

source