Việt kiều Mỹ bị kẻ lạ đột nhập truy đuổi ở Houston Texas

Việt kiều Mỹ bị sống lạ đột nhập truy đuổi ở Houston Texas Anthony Joe Williams-36 tuổi – bị bắt giữ vào hôm thứ ba ngày 2 tháng 5-hơn…

+++++++++++++++++++++++++

source