Việt kiều Mỹ cãi cùn với cảnh sát

Việt kiều Mỹ cãi cùn với cảnh sát —— “Top 10 Tuyệt Đỉnh” là kênh tin tức giải trí tổng hợp. Rất nhiều nhiều những tin mới, tin nhanh chờ…

+++++++++++++++++++++++++

source