Việt kiều Canada bị dẫn độ sang Mỹ và chịu án 10 năm tù

Việt kiều Canada bị dẫn độ sang Mỹ và chịu án 10 năm tù Một người gốc Việt ở Toronto, Canada, bị toà…



source