Việt kiều Canada khéo tay trồng cả vườn đầy rau quả ở trời Tây

Việt kiều Canada khéo tay trồng cả vườn đầy rau quả ở trời Tây Vườn rau rộng 4000 mét vuông của Việt…source