Việt kiều Mỹ chạy ngược chiều trên cao tốc bị 2 xe lao trúng

Việt kiều Mỹ chạy ngược chiều trên cao tốc bị 2 xe lao trúng Nạn nhân được cơ quan Hạt Santa Clara xác nhận là bà Nguyễn Thủy hay Nguyễn…

+++++++++++++++++++++++++

source