Việt kiều đảm: Làm móng tay bên Mỹ, mổi ngày kiếm được 1.000 usd!? Woa!

Việt Mỹ Atlanta đảm về cuộc sống người Việt tại Mỹ và tại quê nhà – blog/dungnghetinh.com – Việt kiều đảm: Làm móng tay bên Mỹ, mổi ngày kiếm…source