Việt kiều Mỹ đến Florida nên tránh xa Hồ cá nguy hiểm này

Việt kiều Mỹ đến Florida nên tránh xa Hồ cá nguy hiểm này Một đứa bé trai 2 tuổi đã đứng chơi dưới nước sát bờ cùng với người bố…

+++++++++++++++++++++++++

source