Việt kiều Mỹ đi nghỉ hè bị trộm đột nhập khoắng sạch tài sản

Việt kiều Mỹ đi nghỉ hè bị trộm đột nhập khoắng sạch tài sản Gia đình ông Peter Nguyễn ở thành phố Santa Ana, California bị một phen tá…

+++++++++++++++++++++++++

source