Việt kiều Mỹ giả làm sinh viên Y khoa để sàm sỡ phụ nữ

Việt kiều Mỹ giả làm sinh viên Y khoa tiếng sàm sỡ phụ nữ Một anh gốc Việt từ tiểu bang Texas đã bị truy tố tội sờ mó một nữ sinh viên…

+++++++++++++++++++++++++

source