Việt kiều Mỹ liều mạng đưa di dân lậu từ Canada lãnh án 15 tháng tù

Việt kiều Mỹ liều mạng đưa di dân lậu từ Canada lãnh án 15 tháng tù Một còn gốc Việt quốc tịch Canada đã bị bắt sau khi đưa di dân lậu…

+++++++++++++++++++++++++

source