Việt kiều Mỹ mua phải ngôi nhà bị ma ám mà không hay biết

Việt kiều Mỹ mua phải ngôi nhà bị ma ám mà không hay biết Thoạt đầu là một tiếng kêu cứu thét lớn trong không gian, vang ra từ một khung cửa…

+++++++++++++++++++++++++

source