Việt kiều Mỹ muốn xóa án để bão lãnh vợ sang Mỹ phải làm thế nào?

Việt kiều Mỹ muốn xóa án để bão lãnh vợ sang Mỹ phải làm thế nào? Cô gái Việt cưới 1 anh Việt kiều Mỹ đã từng có gia đình và đã ly…

+++++++++++++++++++++++++

source