Việt kiều Mỹ về quê nhà giải phẫu bị thiệt mạng

Điểm tin trong ngày 15/10/2019:
-Nga tuần tra giữa các lực lượng Thổ và Syria sau khi Mỹ rút đi
-Một ông ở California mang một xác chết đến cảnh…nguồn nguoiviettv

2 Nhận xét

  1. Của rẻ là của hôi. Bác sĩ Việt Cộng ngu thấy mẹ biết cái gì mà giải phẩu sắc đẹp. Nghe nói một số đi du học về nhưng vẫn thê thôi. Xui xẻo gặp thằng bác sĩ Việt Cộng toi mạng chẳng ngạc nhiên

    Tốt nhất bà ta nên dùng bac sĩ bên Mỹ giải phẫu sắc đẹp cho dù mắc tiền nhưng an toàn. Nếu không muốn rẻ chạy sang Thái Lan cũng có nhiều bác sĩ kinh nghiệm vậy. Thiếu gì chỗ đi về xứ Việt Cộng làm gì

Comments are closed.